Презентация на сборник "Непознатият Стефан Драгостинов"

cd coverДнес от 17.00 ч. в НЧ „Паисий Хилендарски 1870“ в Балчик ще бъде представен сборникът "Непознатият Стефан Драгостинов".
По повод 100 години от създаването на смесен хор „Черноморски звуци“, с финансовата подкрепа на Община Балчик, се издава двуезичен сборник „Непознатият Стефан Драгостинов“, с автор д-р Валентина Георгиева, в който са публикувани ръкописите на автора, транскрибираните версии за смесен хор и диригентски бележки за всяка песен.

Неизменна част от сборника е и компакт диск, който включва изпълнения на публикуваните песни в два варианта – за еднороден състав, изпълнени от формация „Драгостин Фолк“, с диригент Стефан Драгостинов и за смесен хор, изпълнени от „Черноморски звуци“.
През 2010 година се осъществява първата среща между диригента на смесен хор „Черноморски звуци“ - Валентина Георгиева и композитора Стефан Драгостинов. Поводът са музиката, творбите на композитора, които провокират Валетина Георгиева да потърси в лицето на Стефан Драгостинов автор, който е готов да сътрудничи на един любителски състав.
Резултатът от творческото сътрудничество, удовлетворява и двете страни още след първата реализирана песен „Баба лук посела“. Ще последват 2-ра, 3-та.. 6-та, 7-ма, всички подарени от автора и изпълнени от „Черноморски звуци“.
Сътрудничеството е в основата на дисертационния труд на Валентина Георгиева „Песните за еднородни фолклорни формации от Стефан Драгостинов, пресътворени за смесен хор“, защитен през 2013 г. в Нов български университет.