varna

1950

· Участие в I-вия републикански фестивал на художествената самодейност, присъдено звание „Първенец" на окръжния преглед във Варна

1965

· Орден „Кирил и Методий" II-ра степен, по случай 50 години от създаването на състава

1967

· Сребърен медал от III-я републикански фестивал на художествената самодейност

1969

· Участие в III-я републикански фестивал на художествената самодейност, носител на сребърен медал;

· Приятелски концерт в Унгария;

1970

· Концерт по случай празника на свободата – 7 септември, НЧ „Паисий Хилендарски"

1971

· Концерти по повод X конгрес на БКП:

Толбухин – 20 февруари;
Генерал Тошево – 6 март;
Каварна – 13 март;
Балчик – 14 март

· Концерт – преглед на хоровите състави от района – НЧ „Паисий Хилендарски", Балчик - 27 март;

· Концерт по случай референдума за новата конституция – пл. „Независимост", Балчик – 18 май

· Празничен концерт по повод 24 май – НЧ „Паисий Хилендарски", Балчик - 22 май

· Концерт в гр. Русе – 4 юни;

· Концерт по повод 80 години от създаването на БКП – Балчик, 2 август;

· Празничен концерт по повод 100 години гр. Генерал Тошево, Генерал Тошево – 17 декември.

1972

· Концерт преглед на хоровите състави – Балчик, 3 март;

· Концерт по повод 1 май – с. Дропла, 27 април;

· Откриване на митинга на 1 май, Балчик;

· Самостоятелен концерт – Балчик – 19 май;

· Концерт в гр. Каварна по повод 24 май – 23 май;

· Концерти в Република Чехословакия:

Братислава – 15 юни;
Ружемберов – 19 юни;

· Концерт по повод 50 години СССР – Балчик, 26 декември

1973

· Концерт по повод 1 май – Балчик – 27 април;

· Концерт по повод 24 май – Балчик, 21 май;

· Участие в концертна програма по повод 30 години от разстрела на Наско Боев – 12 октомври;

· Участие в предфестивален концерт на съставите класирани за окръжен преглед – 20 ноември;

· Участие в окръжен преглед от IV-ти републикански фестивал на художествената самодейност – присъдено звание „Първенец"– Толбухин, 25 ноември;

· Тържествен концерт по повод 100 години от създаването на читалището – Балчик, 15 декември.

1974

· Концерт по повод 1 май в гр. Шабла – 27 април;

· Концерт за 24 май, съвместно с хор „Септемвриец" /София/, Балчик – 22 май;

· Литературно-музикална композиция „Върхове", по повод 30 годишнината от 9 септември, съвместно с театралния колектив – Балчик, 7 септември;

· Концерт на лауреатите от IV-тия фестивал на художествената самодейност – Балчик, 10 декември;

· Участие в концерт в чест на войнишката майка – с. Сенокос, 14 декември.

1975

· Концерт по повод 24 май – Балчик, 22 май;

· Запис за националната телевизия на песента за Балчик „Старите камбани" – 22 октомври;

· Участие в концерт по случай 75 години организирано спортно движение в Балчик – 28 октомври;

· Участие в окръжен празник на съветската песен – Каварна, 3 ноември;

· Откриване на национална конференция на работниците по пенсионно дело – КК „Албена", ресторант „Братислава" – 14 ноември;

· Концерт в Дома на дружбата – Ленинград, СССР – 26 декември. 

1976

· Концерт на самодейни колективи – гр. Шабла, читалището – 23 февруари;

· Участие в празничен концерт по повод деня на самодееца– Балчик, 1 март

· Участие в програма за 1 май – Балчик, 29 април;

· Участие в програма за 24 май – Балчик, 21 май;

· Участие на мъжкият хор в програма за деня на Ботев и рецитала „Възстанието" – Балчик, 1 юни

1977

· Участие в празничен концерт по повод деня на самодееца– Балчик, 1 март

· Концерт с възрожденски и съветски песни по повод 90 годишнината от освобождението на България – Балчик, 3-ти март;

· Участие в районен преглед на художествената самодейност – Балчик, 16 април;

· Участие в сборен концерт по повод 1 май – Каварна, 29 април;

· Участие в окръжен празник на Съветската песен – Балчик, 5 май;

· Участие в сборен хор от 1100 хориста при откриването на X-ти Майски хоров конкурс, Варна, 11 май;

· Участие в концерт за 24 май – Балчик, 21 май;

· Участие в концерт по повод 100 годишнината от освобождението на България – Преслав, 17 юни;

· Участие в концерт за Октомврийската култура – Каварна, 3 ноември;

· Участие в концерт по повод 60 години ВОСР – Балчик, 4 ноември.

1978

· Участие в тържествен концерт по случай 100 години от Освобождението на гр. Балчик – Балчик, 30 януари;

· Участие в Общински преглед на V-я републикански фестивал на художествената самодейност – Балчик, 26 февруари;

· Концерт по повод 100 години от Освобождението на България – с. Дропла, 2 март;

· Участие в тържествен концерт по повод 1 май – Каварна, 27 април;

· 8 концерт пред служители от КК „Албена" – Албена, април;

· Участие в концерт по повод 9 септември – гр. Върбица, 7 септември;

· Участие в концерт за 7 ноември – Балчик, 6 ноември;

· Участие в окръжен етап на V-я републикански фестивал на художествената самодейност – Толбухин, 16 декември, присъден златен медал;

1979

· Творческа почивка в Полша, гр. Елена Тура – 28.03 – 12.04; Концерт в „Дома на миньора" – гр. Згожелец, 7 април;

· Участие в концерт по повод деня на самодееца – Балчик, 1 март;

· Участие в концерт по повод 8 март – Генерал Тошево, 7 март;

· Участие в концерт по повод 24 май – Балчик, 23 май;

· Участие в сборен хор на лауреатите от V-я републикански фестивал на художествената самодейност – Толбухин, 8 юни;

· Концерт в КК „Албена" в „Седмица на българската култура" – Албена, 14 юни;

· Участие в концерт по повод годишнина на читалището – Балчик, 14 декември;

1980

· Участие в концерт по повод 100 години Ленин и 1300 години – България – Шабла, 25 март;

· Първомайски концерт на хора в с. Дропла – 28 април;

· Участие в концерт по повод 1 май – Балчик, 29 април;

· Концерт във вечерта на дружбата между НРБ и ГДР – Балчик, 7 май;

· Участие в концерт по повод 24 май – Балчик, 23 май;

· Участие в програма „Среша на трите поколения" – Тузлата, 1 юни;

· Участие в концерт за участници в симпозиум на Есперантистите в България – Варна, 21 юни;

1981

· Участие в концерт по повод 50 години БПО – Балчик, 27 април;

· Участие в концерт по повод 24 май – Балчик, 22 май;

· Участие в концерт пред туристи от чужбина – КК „Албена" – 18 юни;

· Участие в сборен хор при откриване на паметника на Хан Аспарух – Толбухин – 16 октомври;

· Участие в концерт по повод 7 ноември – Белица, 6 ноември;

· Участие в празничен концерт – Балчик, 15 декември;

1982

· Участие в общински преглед на художествената самодейност – Балчик – 27 март;

· Участие в поздравителен концерт по повод 1 май – Балчик, 29 април;

· Съвместни концерти с хор „Добруджанска песен" по повод 100 години Георги Димитров: 

Генерал Тошево, 21 май;
Балчик – 28 май;
Албена – 14 юни;

· Съвместен концерт с хор „Велики Преслав", по повод 100 години Георги Димитров – Балчик, 18 юни;

· Участие в концерт по повод 60 години СССР – Генерал Тошево – 24 декември.

1983

· Участие в поздравителен концерт за механизаторите – Балчик, 4 февруари;

· Участие в пролетен концерт на самодейците – Бачлик, 29 март;

· Участие в тържествен концерт по повод 60 години Септемврийско въстание – Балчик, 21 септември;

· Участие в предизборен концерт – Шабла, 29 ноември;

· Участие в заключителен етап на VI-я републикански фестивал на художествената самодейност – Толбухин, 14 декември;

1984

· Участие в тържествен концерт по повод 1 май – Балчик, 27 април;

· Участие в тържествен концерт по повод 24 май – Балчик, 23 май;

· Участие в концерт по повод 40 години от 9 септемви, пред военнослужещи – Балчик, 6 юни;

· Съвместен концерт с хорови състави от Толбухин и духов оркестър по повод 40 години от 9 септемви:

Балчик, 5 септември;
Толбухин, 7 септември;

· Участие в концерт по повод 40 години БНА – Балчик 21 септемви;

· Участие в концерт – „Вечер на клетвата" – Балчик, 30 октомври;

· Участие в концерт по повод 67 години ВОСР – Балчик, 6 ноември.

1985

· Участие в тържествен концерт по повод 9 май – Балчик, 7 май;

· Участие в концерт по повод 30 години Варшавски договор – Балчик, 14 май;

· Участие в концерт по повод 24 май – Балчик, 23 май;

1986

· Участие в концерт, посветен на XIII Конгрес на БКП – Балчик, 28 март;

· Участие в окръжни празници на хоровата песен – Толбухин, 19 април;

· Участие в тържествен концерт по повод 1 май – Балчик, 29 април;

· Участие в тържествен концерт по повод 24 май – Балчик, 22 май;

· Самостоятелен концерт пред чуждестранни туристи – КК „Албена" – 10 юни;

1987

· Участие в предварителен квалификационен преглед на любителското художествено творчество – Балчик, 25 февруари;

· Участие в окръжен преглед на любителското художествено творчество – Толбухин, 16 април;

· Участие в тържествен концерт по повод 1 май – Балчик, 29 април;

· Участие в тържествен концерт по повод 24 май – Балчик, 22 май;

· Самостоятелен концерт пред чуждестранни туристи – КК „Албена" – 11 юни;

· Творческа почивка и концерти в Унгария – 31 август – 10 септември;

· Съвместен концерт със смесен хор от Унгария – Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 22 септември.

1988

· Участие в концерт по повод – 110 години от Освобождението на България – Балчик, читалище, 1 март;

· Участие в общински преглед на любителското художествено творчество – Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 14 май;

· Участие в тържествен концерт по повод 24 май – Балчик, 21 май;

· Съвместен концерт с хор „Христо Манолов", Варна – Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 27 май.

1989

· Участие в тържествен концерт по повод 3 март – Балчик, читалище, 2 март;

· Участие в зонален преглед от VI-и републикански фестивал на любителското художествено творчество – Толбухин, 18 март;

· Самостоятелен концерт пред участниците в национален конкурс по почивно дело – Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 5 май;

· Концерт в „Дните на културата"
Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 16 май;
с. Дропла – 22 май;

· Участие в тържествен концерт по повод 24 май – Балчик, 23 май;

· Самостоятелен концерт – с. Сенокос. 29 май;

· Тържествен концерт по повод 75 години от създаването на хора – Балчик, 6 май. Връчен орден „Кирил и Методий" I-ва степен

· Творческа почивка в Полша - 13 – 26 юни. Приятелски концерти с хора домакин от гр. Кошчан, 19 и 21 май;

· Участие в тържествен концерт по повод 45 години от 9 септември, Балчик, НЧ „П. Хилендарски" – 8 септември;

· Съвместен концерт с хор „Янко Мустаков", Свищов – Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 28 септември;

· Самостоятелен концерт по повод деня на моряка – Варна, залата на транспортния работник, 19 ноември.

1990

· Участие в тържествен концерт по повод 3-ти март – Нови пазар, 2 март;

· Самостоятелен пролетен концерт – Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 23 март;

· Участие на мъжката формация в литургия за Велики четвъртък – Балчик, Храм „Св. Георги", 12 април;

· Участие във Великденска литургия – Балчик, Храм „Св. Георги", 14 април;

· Самостоятелен Великденски концерт – Каварна, Храм „Св. Богородица" – 28 април;

· Участие в концерт по повод 1125 години от покръстването на българтите – Плиска, 2 май;

· Участие в концерт по повод 9 май - Балчик, НЧ „П. Хилендарски" – 9 май;

· Съвместен концерт с хор „Китка", Нови пазар – Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 17 май;

· Участие в тържествен концерт по повод 24 май – Балчик, НЧ „П. Хилендарски" – 22 май;

· Съвместни концерти с камерен оркестър – Толбухин, диригент Йордан Дафов: 

Толбухин – 20 юни;
Балчик – 22 юни;

· Самостоятелни концерти преди отпъруване за Дания:
Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 23 август;
КК „Албена" – 25 август;

· Участие в Международен хоров фестивал в гр. Орхус, Дания – 28.08 – 11.09 – Участие в конкурсна програма и 6 самостоятелни концерта в гр. Орхус и региона;

· Самостоятелен концерт пред чуждестранни туристи – КК „Албена" – 10 октомври;

· Самостоятелни предколедни концерти:

с. Гурково, Храм „Св. Димитър" – 14 декември;
с. Оброчище, църквата – 17 декември;
Балчик - Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 19 декември;

· Съвместен концерт с хор от Варна – Варна, Изложбена зала – 21 декември;

· Участие в празничен коледен концерт – Балчик, НЧ „П. Хилендарски" – 24 декември;

· Мъжката формация на състава „Коледари" по домовете в Балчик.

1991

· Участие в тържествен концерт по повод 3-ти март – Балчик, НЧ „П. Хилендарски" – 28 февруари;

· Участие в литургия за загиналите във войните – Балчик, Храм „Св. Георги" – 3 март;

· Самостоятелен предвеликденски концерт - с. Змеево, 2 април;

· Участие в литургии за Великден – Балчик, Храм „Св. Георги" – 4, 7 април;

· Участие в събрание на дружество „Добруджа" – Балчик, киносалон – 20 май;

· Участие в тържествен концерт-спектакъл по повод 24 май - – Балчик, НЧ „П. Хилендарски" – 22 май;

· Самостоятелен концерт – Балчик, Храм Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 25 юни;

· Участие в Международен хоров фестивал в гр. Арнхем, Холандия – 27.06 – 10.07 – Участие в конкурсна програма и 3 съместни концерта с други състави;

· Участие във Венчална служба - Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 28 юли;

· Участие в концерт на солисти от ансамбъл „Цар Симеон II" – Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 31 юли;

· Участие в тържествена литургия по повод посещението на Негово високопреосвещенство Варненски и Преславски митрополит Кирил – Храм „Св. Георги" – 11 август;

· Самостоятелен концерт по повод деня на БНА – Балчик, читалище „Васил Левски" – 24 октомври;

· Съвместен концерт с дамски камерен оркестър „Еолина", Варна – Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 5 декември;

· Самостоятелен коледен коцерт – с. Гурково – 18 декември;

· Съвместен концерт с хор „Приятели на музиката", Варна – Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 20 декември;

· Мъжка формация – Коледува по домовете в града – 24 декември.

1992

· Участие в тържествен концерт по повод 3-ти март – Балчик, НЧ „П. Хилендарски" – 28 февруари;

· Самостоятелен концерт преди отпътуването за Италия - Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 6 април;

· Международния хоров конкурс - Riva Del Garda, Италия – 12.04 – 15.04; Присъден - бронзов медал;

· Самостоятелен Великденски концерт – Балчик, сладкарница „Базара" – 25 април;

· Участие във Великденска литургия – Балчик, Храм „Св. Георги" –24 април;

· Участие в тържествена литургия за Св. Георги - Балчик, Храм „Св. Георги" –6 май;

· Самостоятелен концерт в рамките на „Празници на любителското художествено творчество" – Толбухин, 8 май;

· Участие в концерт-спектакъл по повод 24 май - Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 11 май;

· Участие на мъжката формация в откриването на I-ви фестивал на авангардното изкуство – „Просранство – Време" – Балчик, Художествена галерия, 17 май;

· Участие в звукозаписи и снимки за филм за Балчик - Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 21-26 май;

· Участие в тържествен концерт по повод 270 години от рождението на Паисий Хилендарски – Балчик, НЧ „П. Хилендарски" – 9 юни;

· Съвместен концерт с хор за битово пеене от читалище „В. Левски" - - Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 12 юни;

· Съвместен концерт с хор „Седянка", Силистра – Силистра – 18 септември;

· Самостоятелен концерт в чест на Балканската война – Балчик, киносалон – 5 октомври;

· Участие на мъжката формация в литургия за Никулден – Балчик, Храм „Св. Никола" – 6 декември;

· Самостоятелни коледни концерти: 
Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 18 декември;
с. Гурково – 21 декември;

· Мъжка формация – Коледува по домовете в града – 24 декември.

· Съвместен концерт на мъжката формация с групата за стари градски песни - Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 29 декември

1993

· Участие на мъжката формация в ритуал по освещаването на клон на Първа частна банка – Балчик, 26 януари;

· Участие в тържествена Великденска литургия и концерт – Балчик, Храм „Св. Георги" – 17 април;

· Участие в концерт посветен на Деня на храбростта – Балчик, НЧ „П. Хилендарски" – 5 май;

· Тържествен концерт посветен на 24 май - Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 11 май;

· Участие в Международен майски хоров конкурс „проф. Георги Димитров"-Варна, България – 13-16 май; Присъдени: III-та награда в категория Камерни хорове и IV-та награда в категория смесени хорове;

· Тържествен концерт по повод 120 години от създаването на читалището – Балчик, НЧ „П. Хилендарски" – 20 май;

· Самостоятелен концерт по повод закриване на сезона - Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 15 юни;

· Творческа почивка в гр. Троян – 18-20 юни; Самостоятелен концерт в читалище „Наука";

· Самостоятелен концерт на мъжката формация за служители и гости – КК „Албена" – 22 юни;

· Участие на мъжката формация в откриване на клонове на банка „Биохим": 

Шабла – 6 август;
Балчик – 25 август;

· Участие на женската формация в концерт на Симо Лазаров в рамките на „Седмица на морето" – Балчик – 8 август;

· Съвместен концерт с деца от музикалната школа по повод откриване на новия творчески сезон – 1 октомври;

· Коледен концерт - Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 20 декември;

· Мъжка формация „Коледари" – посещения в домове на жители на Балчик – 24 декември ;

· Самостоятелен новогодишен концерт на мъжката формация - Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 28 декември.

1994

· Участие в тържествен концерт по повод 3-ти март – Балчик, НЧ „П. Хилендарски" – 1 март;

· Самостоятелен концерт на мъжката формация по повод 3-ти март – РЦ „Тузлата", ОУ „Й. Йовков" – 2 март;

· Самостоятелен благотворителен концерт на мъжката формация по повод 8-ми март – Каварна, Художествена галерия – 7 март;

· Самостоятелен пролетен концерт – Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 18 март;

· Участие на мъжката формация в ритуал за откриване на „Делови клуб" – Балчик, 1 април;

· Участие в тържествена литургия за Цветница – Балчик, храм „Св. Георги" – 24 април;

· Съвместен Великденски концерт с хор „Добруджански звуци" – Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 26 април;

· Участие в тържествена литургия за Великден – Балчик, Храм „Св. Георги" – 28 април;

· Самостоятелен концерт по повод Деня на храбростта – Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 4 май;

· Участие в тържествен концерт по повод 24 май – Балчик, НЧ „П. Хилендарски" – 20 май;

· Съвместен концерт с хоровете за битов фолклор от читалище „Васил Левски" и с. Соколово – Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 3 юни;

· Участие в концерт по повод 40 години от създаването на читалището – с. Соколово – 29 октомври;

· Самостоятелен концерт преди отпътуване – Балчик, – Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 11 ноември;

· Участие в XI Международен хоров конкурс „Франц Шуберт", Виена, Австрия – 16-21ноември. Участие в конкурсна програма и 3 съвместни концерта;

· Участие в концерт след срещата на „ДАР" – Балчик, НЧ „П. Хилендарски" – 14 декември;

· Участие в тържествен коледен концерт – Балчик, НЧ „П. Хилендарски" – 23 декември;

· Мъжката формация „Коледари" в домовете на жители на Балчик – 24 декември.

1995

· Участие на мъжката формация в тържествен концерт по повод 8-ми март – Балчик, НЧ „П. Хилендарски" – 6 март;

· Съвместен концерт на мъжката формация с група за стари градски песни – Балчик - Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 21 март;

· Концерт на мъжката формация пред туристи от КК „Албена" – Балчик, Храм „Св. Никола" – 6 април;

· Участие на мъжката формация във водосвет по повод откриване на новата поликлиника – Балчик, Районна болница – 7 април;

· Самостоятелен концерт на мъжката формация пред ветерани от войната – Каварна, Художествена галерия, 13 април;

· Участие на мъжката формация в Литургия – Балчик, Храм „Св. Георги" – 20 април;

· Самостоятелен великденски концерт - Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 20 април;

· Участие в тържествена литургия за Великден – Балчик, Храм „Св. Георги" – 21 април;

· Самостоятелен концерт по повод „Деня на клетвата" – Балчик, НЧ „П. Хилендарски" – 27 април;

· Самостоятелен концерт на мъжката формация пред ветерани от войната – Каварна, Художествена галерия, 29 април;

· Самостоятелен концерт по повод Деня на храбростта – Балчик, НЧ „П. Хилендарски" – 4 май;

· Самостоятелен концерт по повод 100 години читалище - с. Спасово – 29 май;

· Самостоятелен концерт на мъжката формация – Трявна – 17 юни;

· Самостоятелен концерт –Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 29 юни;

· Самостоятелен концерт на мъжката формация – Балчик, почивна база „Бисер" – 19 септември;

· Съвместен концерт с хор „Еуфония", гр. Трявна – Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 13 октомври;

· Участие в литургия за Св. Архангел Михаил – с. Българево, църквата – 8 ноември;

· Участие в литургия за Никулден – Балчик, Храм Св. Никола – 6 декември;

· Участие в тържествен коледен концерт – Балчик, НЧ „П. Хилендарски" – 21 декември;

· Мъжката формация „Коледари" в домовете на жители на Балчик – 24 декември.

· Самостоятелен новогодишен концерт - Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 28 декември.

1996

· Участие в панихида и откриване на паметна плоча в чест на падналите опълченци – Балчик, Храм „Св. Георги", 3 март;

· Участие в литургия за Цветница – Балчик, Храм „Св. Георги", 7 април;

· Самостоятелни великденски концерти:

Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 11 април; 
Каварна, читалище „Съгласие" – 12 април;

· Участие в тържествена литургия за Великден – Балчик, Храм „Св. Георги" – 13 април;

· 37 концерта за туристи от КК „Албена" в периода април – септември – Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена";

· Самостоятелен концерт по повод Деня на Българската армия - Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 3 май;

· Участие в тържествена литургия за Гергьовден – Балчик, Храм „Св. Георги", 6 май;

· Съвместен концерт с хоровете за битово пеене от читалище „Васил Левски" и с. Гурково – Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 20 май;

· Участие в тържествен концерт по повод 24 май – Балчик, НЧ „П. Хилендарски" – 23 май;

· Участие в концерт при откриване на изложба – Каварна – Художествена галерия – 21 юни;

· Участие в Общински коледен концерт – Балчик, НЧ „П. Хилендарски" – 19 декември;

· Мъжката формация „Коледари" в домовете на жители на Балчик – 24 декември.

1997

· Участие в тържествена литургия за Великден – Балчик, Храм „Св. Георги" – 26 април;

· 26 концерта за туристи от КК „Албена" в периода април – септември– Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена";

· Участие в тържествена литургия за Гергьовден – Балчик, Храм „Св. Георги", 6 май;

· Самостоятелен концерт по повод 24 май - Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 23 май;

· Участие в тържествена литургия посветена на 100 години храм „Св. Петка" – Балчик, Храм „Св. Петка" – 14 октомври;

· Самостоятелен коледен концерт - Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 20 декември;

· Мъжката формация „Коледари" в домовете на жители на Балчик – 24 декември.

1998

· Участие в концерт по повод 120 години от Освобождението на Балчик - Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 30 януари;

· Участие в тържествен концерт по повод 3-ти март – Балчик, НЧ „П. Хилендарски" – 27 февруари;

· 16 концерта за туристи от КК „Албена" в периода април – септември– Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена";

· Участие в тържествена литургия за Цветница – Балчик, Храм „Св. Георги", 12 април;

· Участие в тържествена литургия за Великден – Балчик, Храм „Св. Георги" – 18 април;

· Самостоятелен концерт - Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 4 юни;

· Приятелски концерт с хор „Родна песен", Хасково – Храм „Св. Св. Константин и Елена", Балчик - 7 юни

· Самостоятелен концерт за отркиване на „Седмицата на морето" - Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 3 август;

· Участие в тържествен концерт по повод 125 години от създаването на читалището – Балчик, НЧ „П. Хилендарски" – 23 октомври;

· Самостоятелен коледен концерт - Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 22 декември;

· Мъжката формация „Коледари" в домовете на жители на Балчик – 24 декември.

1999

· 10 концерта за туристи от КК „Албена" в периода май – октомври – Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена";

· Концерт за ветераните от войните – Балчик,НЧ „П. Хилендарски" – 19 май;

· Самостоятелен концерт по повод 24 май - - Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 20 май;

· Празничен концерт 85 години хор „Черноморски звуци" – Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена", Балчик – 5 ноември; Издаване на I-ви компакт диск и аудио касета „Черноморски звуци";

· Съвместен коледен концерт с детски хор „Руни" и група за популярни песни – Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена", Балчик – 21 декември;

· Мъжката формация „Коледари" в домовете на жители на Балчик – 24 декември.

2000

· Концерт, посветен на 3-ти март, съвместно с детски хор „Руни" – Храм „Св. Св. Константин и Елена", Балчик - 1 март;

· Великденски концерт – Храм „Св. Георги", Балчик – 29 април;

· Самостоятелен концерт по повод 11 май – Деня на „Св. Св. Кирил и Методий" – Храм „Св. Св. Константин и Елена", Балчик - 9 май;

· III-ти Международен фестивал на православната музика „Хвалите Господа" - София, България - 12- 14 май;

· 11 концерта за туристи от КК „Албена" в периода май – октомври – Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена";

· Участие в тържествен концерт по случай Освобождението на Балчик – НЧ „П. Хилендарски-1870", Балчик – 21 септември

· Съвместен концерт със смесен хор „Добруджански звуци", Добрич и смесен хор „Седянка", Силистра - „България посреща с песен 21-ви век" - Добрич, Органова зала – 10 ноември

· Коледен концерт с детски хор „Руни" – Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена"- 19 декември;

· Общински коледен концерт – НЧ „П. Хилендарски-1870", Балчик – 20 декември

· „Коледари" – Мъжката формация по домовете на жителите на Балчик – 24 декември

2001

· Концерт по повод 3-ти март, съвместно със смесен хор „Добруджански звуци", Добрич – Храм „Св. Св. Константин и Елена", Балчик - 2 март;

· Концерт от цикъла Viva la musica, НДК, София посветен на 100 годишнината на СБМТД – 13 март;

· Участие в тържествен празничен концерт по повод 24-ти май – пл. Независимост – 24 май;

· 12 концерта за туристи от КК „Албена" в периода март – септември – Храм „Св. Св. Константин и Елена", Балчик;

· Приятелски концерт с хор „Темпори", гр. Пори, Финландия – храм „Св. Св. Константин и Елена", Балчик -12 юни;

· Учредяване на сдружение „Приятели на хор „Черноморски звуци"

· Приятелски концерт с Детския хор на Българското национално радио- храм „Св. Св. Константин и Елена", Балчик – 6 септември

· Участие в IV-th International Folksong choir festival „Europe and it's songs"- Барселона, Испания – 19-23 Септември; Златен медал в категория женски и сребърен медал в категория смесени хорове;

· Приятелски концерт с хор „Агат" в Ек сан Прованс, Франция- 24 септември

· Коледен концерт, съвместно с детски хор „Руни" - Балчик , Храм „Св. Св. Константин и Елена"– 18 декември;

· Общински коледен концерт – Балчик –НЧ „П. Хилендарски-1870", 21 декември

2002

· Тържествен концерт по повод 3-ти март – НЧ „П. Хилендарски-1870", Балчик – 1 март;

· Самостоятелен концерт на хорова школа „Черноморски звуци"– посветен на Възкресия Деветакова - Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена", 21 март;

· 6 концерта за туристи от КК „Албена" в периода април - август – Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена";

· Приятелски концерт с хор „Седянка", Силистра -10 май

· Самостоятелен концерт на хорова школа „Черноморски звуци"–храм „Св. Св. Константин и Елена", Балчик – 20 май;

· Участие в тържествен концерт по повод 24 май – Балчик, пл. Независимост – 24 май

· Приятелски концерт с хор „Седянка", Силистра – Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 1 юни;

· Самостоятелен концерт пред гости на града от Швейцария - Балчик, Храм „Св. Св. Константин и Елена" – 11 юли;

· Концерт по повод 1 ноември – Деня на будителите - – НЧ „П. Хилендарски-1870", Балчик – 30 октомври;

· 18-ти международен хоров фестивал „Дмитрия" - Солун, Гърция – 21-26 октомври;

· Коледен концерт на хорова школа „Черноморски звуци" - – Храм „Св. Св. Константин и Елена", Балчик – 17 декември;

· Общински коледен концерт – НЧ „П. Хилендарски-1870", Балчик – 19 декември.

2003

· Празничен концерт на самодейните състави от града по повод 3-ти март– НЧ „П. Хилендарски-1870", Балчик – 28 февруари;

· 9 концерта за туристи от КК „Албена" в периода април - август – Храм „Св. Св. Константин и Елена", Балчик;

· Концерт – спектакъл посветен на 11 май - деня на „Кирил и Методий" - Храм „Св. Св. Константин и Елена", Балчик – 10 май;

· Участие в тържествен концерт по повод 130 години от създаването на НЧ „П. Хилендарски-1870" - НЧ „П. Хилендарски-1870", Балчик – 20 май

· Участие в X-ти фестивал на хоровете от крайдунавските градове, Силистра – 13 юни

· Участие в XVI-ти международен хоров фестивал „Техо" - Тетово, Македония – 14-17 юни;

· Участие в общински концерт по повод Европейски избори - НЧ „П. Хилендарски-1870", Балчик – 18 октомври;

· Самостоятелен концерт в читалище „Васил Левски", Балчик – 20 октомври

2004

· Записи за II-ри компакт диск „Песни и мечти" – съвместно с детски хор при НЧ „Паисий Хилендарски-1870" - Храм „Св. Св. Константин и Елена", Балчик – 1- 3 април;

· 10 концерта за туристи от КК „Албена" в периода май-септември – Храм „Св. Св. Константин и Елена", Балчик;

· Юбилеен концерт – 90 години смесен хор „Черноморски звуци" - Храм „Св. Св. Константин и Елена", Балчик – 11 май; Присъдени:
Златна лира от Съюза на българските музикални и танцови дейци по повод 90 години от създаването на състава и за активен принос в българската музикална култура;
Златен плакет от Български хоров съюз- повод 90 години от създаването на състава и за активен принос в българската музикална култура;

· Издаване на историческа книга „Черноморски звуци";

· Самостоятелен концерт за „Феста Холдинг" – Делфинариум, Варна – 17 юни;

· Концерт „10 години Академия Сакра", с ръководител Александрина Милчева - Храм „Св. Св. Константин и Елена", Балчик – 29 юли;

· Участие в V-th International festival of chamber choirs - Крагуевац, Сърбия – 15-21 август;

· Съвместен концерт с камерен хор „Лицеум", Крагуевац, Сърбия - Храм „Св. Св. Константин и Елена", Балчик – 27 Септември;

· Самостоятелен концерт на хорова школа „Черноморски звуци", посветен на Деня на народните будители – Храм „Св. Св. Константин и Елена", Балчик – 29 септември;

· Самостоятелен коледен концерт на хорова школа „Черноморски звуци" - Храм „Св. Св. Константин и Елена", Балчик – 20 Декември.

2005

· Участие в празничен концерт по повод 3-ти март - НЧ „П. Хилендарски-1870", Балчик – 1 март;

· 17 концерта за туристи от КК „Албена" в периода март - октомври – Храм „Св. Св. Константин и Елена", Балчик;

· Самостоятелен концерт на хорова школа „Черноморски звуци" – Храм „Св. Св. Константин и Елена", Балчик – 18 март;

· Великденски концерт на хорова школа „Черноморски звуци" – Храм „Св. Св. Константин и Елена", Балчик – 27 април;

· Участие в International Ankara choir festival and competitions - Анкара, Турция – 6-9 май;

· Самостоятелен концерт на хорова школа „Черноморски звуци" пред гости на града от Швейцария и Швеция – Храм „Св. Св. Константин и Елена", Балчик – 23 май;

· Участие в празничен концерт по повод 24 май – пл. „21-ви Септември", Балчик – 24 май;

· Самостоятелен коледен концерт на хорова школа „Черноморски звуци" - Храм „Св. Св. Константин и Елена", Балчик – 22 Декември.

2006

· Участие в празничен концерт по повод 3-ти март - НЧ „П. Хилендарски-1870", Балчик – 1 март;

· 17 концерта за туристи от КК „Албена" в периода май - септември – Храм „Св. Св. Константин и Елена", Балчик;

· Самостоятелен концерт на хорова школа „Черноморски звуци" – с. Соколово, читалище,– 11 май;

· Съвместен концерт със смесен хор „Седянка", гр. Силистра – Храм „Св. Св. Константин и Елена", Балчик – 16 юни;

· Участие в Балкански хоров фестивал - Свищов, България – 23-25 юни;

· Участие в XVI-ти Международен хоров фестивал „Europa Cantat"- Майнц, Германия – участие в ателие „MIsa Criolla" /Ariel Ramirez/ и самостоятелни концерти – 29.07 – 10.08;

· Празничен концерт по повод 45 години детско хорово пеене в Балчик -– Храм „Св. Св. Константин и Елена", Балчик – 15 ноември;

· Благотворителен коледен концерт на хорова школа „Черноморски звуци" - Храм „Св. Св. Константин и Елена", Балчик – 21 Декември.

2007

· „Misa Criolla" от Ariel Ramirez – Балчик, премиера за територията на Североизточна България- 11 февруари;

· Участие в общински празничен концерт по повод 3-ти март - НЧ „П. Хилендарски-1870", Балчик – 1 март;

· 3 концерта за туристи от КК „Албена" в периода май - юли – Храм „Св. Св. Константин и Елена", Балчик;

· Самостоятелен концерт на хорова школа „Черноморски звуци" –- Храм „Св. Св. Константин и Елена", Балчик – 7 юни;

· Участие в Mеждународен фестивал „Звук и светлина"- Балчик, България-12 юни;

· Участие в III-ти международен фестивал на арменската хорова песен – Хасково, България – 22-24 юни;

· Творческа почивка „По стъпките на Орфей" – 6-9 септември;

· Участие във II-ри тракийски хоров фестивал – Ямбол, България – 4-6 октомври; Присъден специален приз от Съюза на българските композитори за най-добро изпълнение на песен от български автор, за песента „Ерген деда" от Петър Льондев;

· Благотворителен коледен концерт на Хорова школа „Черноморски звуци" - Храм „Св. Св. Константин и Елена", Балчик – 13 декември;

· Участие в общински коледен концерт - НЧ „П. Хилендарски-1870", Балчик – 18 декември;

2008

· Концерт – спектакъл „Да изберем заедно Химна на Балчик" – 1 март;

· Пролетен концерт на Хорова школа „Черноморски звуци" - Храм „Св. Св. Константин и Елена", Балчик – 16 април

· Участие в Festival Europeo Canto Corale - Лониго, Италия – 24- 27 април;

· Участие във Фестивал на съвременните изкуства „Black/North SEAS - Мангалия, Румъния – 13-15 юни;

· Участие в XXII-ри Международен хоров конкурс - Ниш, Сърбия – 5-8 юли; награда за най-добра интерпретация на творба от чуждестранен автор –за „Laudate" - Knut Nystedt;

· Участие в тържествен концерт по повод 135 години от създаването на НЧ „П. Хилендарски-1870" - 14 ноември

2009

· Самостоятелен пролетен концерт на Хорова школа „Черноморски звуци" - Храм „Св. Св. Константин и Елена", Балчик – 18 април

· Записи за Българско национално радио – 19-20 юни и здаване на III-ти компакт диск „Черноморски звуци"

· Мултимедиен концерт-спектакъл по повод 95 години от създаването на хора – 7август;

· Документален филм „Пътешествието" проследяващ последните 10 години от живота на хора;

· Участие в V-th International choir festival - Дубровник, Хърватска – 22-24 октомври;

· Благотворителен коледен концерт „Коледен свят" "– Каменна зала на КЦ „Двореца" – 13 декември

2010

· Пролетен концерт „Среща на стари приятели", съвместно с хор „Добруджански звуци"– Каменна зала на КЦ „Двореца" – 10 април

· Участие в V-ти хоров фестивал в Разград, България – 29-30 май; Присъдена голямата награда „Кибела" за цялостно представяне;

· Участие в Панорама на камерните хорове „ доц. Никола Липов" – Пловдив, България – 2-5 юни;

· Самостоятелен концерт – храм „Св. Св. Константин и Елена", Балчик, 26 октомври

· Участие в XXIV-ти Международен хоров фестивал „Praga Cantat" - Прага, Чехия – 28.10 – 02.11; Присъдени:
Златна диплома в категория „Фолклор" ;
Сребърна диплома в категория „Полифония";

· Самостоятелен благотворителен концерт „На чаша вино с коледни песни" – Каменна зала на КЦ „Двореца" - 22 декември

2011

· Празничен концерт „За да остане култура" - НЧ „П. Хилендарски-1870" – 1 март

· Пролетен концерт на Хорова школа „Черноморски звуци" - Храм „Св. Св. Константин и Елена", Балчик – 22 май

· I-ви международен хоров фестивал „Черноморски звуци" – Балчик, България – 2-5 юни;

· Участие в Международен хоров фестивал – Пореч, Хърватска-28.03-02.04

· Коледно турне: 

16 декември – Шумен съвместно със смесен хор „Родни звуци";
17 декември – Благотворителен концерт „На чаша вино с коледни песни"- Каменна зала - КЦ „Двореца", Балчик, съвместно с Хор на варненските момчета и младежи;
18 декември – Варна, съвместно с Хор на варненските момчета и младежи;

2012

· „Пролетни цветя" - Съвместен концерт с детските вокални формации на НЧ „П. Хилендарски-1870" – Каменна зала-КЦ „Двореца" – 21 март

· Участие в II-nd Istra music festival - Пореч, Хърватска – 30-31 март;

· II-ри международен хоров фестивал „Черноморски звуци" – Балчик, България – 6-10 юни;

· Учредяване на сдружение „Музикален свят-Балчик"

· Самостоятелен концерт – храм „Св. Св. Константин и Елена", Балчик, 22 ноември

· Участие в XXXI-ви Международен хоров фестивал „Й. Д. Чиреску" – Черна вода, Румъния-23-25 ноември

2013

· III-ти международен хоров фестивал „Черноморски звуци" – Балчик, България – 5-9 юни; Присъдена златна статуетка от Съюза на българските композитори, за значим принос в популяризирането на българската музикална култура;

· „С песен-приятели" – Съвместен коцерт с хор „Родна песен", Бургас – Каменна зала-КЦ „Двореца" –9 ноември

· Участие в XXXII-ри Международен хоров фестивал „Й. Д. Чиреску" – Черна вода, Румъния – 23-24 ноември

· Участие в Международен хоров фестивал – Солун, Гърция -30.11 – 01.12;

2014

· IV-ти международен хоров фестивал „Черноморски звуци" – Балчик, България; Присъдена: Златна статуетка от Съюза на българските композитори – по повод 100 годишнината от създаването на състава и за особен принос в популяризирането на българската музика;

· Великденски концерти – Балчик - Храм „Св. Петка" и Храм „Св. Георги" – 19 април

· Участие в 54-ти Международен фестивал за сакрална музика „Virgo Lauretana" – Лорето – Италия – 23-27 април

· Издаване на IV-ти компакт диск „Настояще"